Rekrutacja

Aplikacja ma na celu ułatwienie procesu rekrutacji poprzez gromadzenie wszystkich dokumentów i informacji o kandydatach w jednym miejscu. Możesz w niej sprawdzić poprzednie kampanie rekrutacyjne, które zorganizowała Twoja firma lub stworzyć nową. Aplikacja ma wszystko, czego potrzebujesz do zbierania informacji o rekrutacji.

Dashboard #

Dashboard – albo pulpit nawigacyjny – w aplikacji Rekrutacja nie różni się od innych pulpitów w NAVIGATOR365. Jest to miejsce, z którego możesz wykonać większość operacji lub znaleźć najbardziej aktualne dokumenty czekające na Ciebie.

Wewnątrz znajdują się sekcje: Aktywne kampanie, Nowe aplikacje, Zaakceptowane aplikacje, Aplikacje oczekujące na Twoje działanie, Kandydaci warci uwagi oraz Aktywne kampanie (lista).

Aktywne kampanie pokazują liczbę aktualnie aktywnych kampanii i zmianę między tym kwartałem a poprzednim. Możesz także utworzyć nową kampanię, naciskając przycisk w tej sekcji.

Nowe aplikacje pokazuje liczbę nowych aplikacji w tym kwartale oraz zmianę między tym kwartałem a poprzednim. Można również wyświetlić listę nowych zgłoszeń, naciskając przycisk w tej sekcji.

Zaakceptowane wnioski pokazuje liczbę wniosków zaakceptowanych w tym kwartale oraz zmianę między tym kwartałem a poprzednim. Można również wyświetlić listę zaakceptowanych wniosków, naciskając przycisk w tej sekcji.

Aplikacje czekające na Twoje działanie to lista dokumentów rekrutacyjnych, w przypadku których należy wykonać działanie w obiegu, posortowana od najnowszego (chyba że chcesz posortować ją inaczej – możesz to zmienić w konfiguracji aplikacji).

Kandydaci warci uwagi to lista aktywnych kandydatów.

Aktywne kampanie (lista) pokazują bieżące kampanie rekrutacyjne wraz ze szczegółami, które mogą być dla Ciebie ważne. Możesz przejść do dowolnego z tych dokumentów za pomocą jednego kliknięcia, naciskając różowe linki w wierszu dokumentów.

Oczekujące na decyzję #

Jest to lista dokumentów, które obecnie oczekują na Twoją akcję w obiegu. Więcej na temat list opisaliśmy w akapicie poniżej.

Aplikacje #

Każda osoba biorąca udział w rekrutacji znajduje się w sekcji Aplikacje. Dla uproszczenia, są one podzielone na Aktywne aplikacje, Nowe aplikacje, Do późniejszego wykorzystania i Zaakceptowane, w zależności od ich aktualnego stanu. Każda aplikacja może należeć do więcej niż jednej kategorii.

Każda z tych list działa w ten sam sposób. Jest to lista z nazwami, danymi kontaktowymi, kampaniami i informacjami o modyfikacjach. Możesz edytować, kopiować lub usuwać dowolną aplikację, naciskając przycisk po prawej stronie. Listy te można również łatwo sortować lub filtrować. Każda nazwa kolumny jest klikalna i dzięki temu możemy sortować elementy według niej. Na przykład naciskając „imię i nazwisko” możemy posortować nasze aplikacje od A do Z.

Jeśli chcesz wykluczyć niektóre wyniki, możesz je filtrować, naciskając symbol filtra obok nazwy kolumny. Lub po prostu naciśnij przycisk pod nimi, wybierz „Zawiera” lub „Nie zawiera” i wpisz swoją frazę.

Nową aplikację można dodać, naciskając przycisk „Nowy kandydat”. Aplikację można dodać tylko po zaakceptowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Następnie można dodać wszystkie informacje, a nawet CV. W zakładce „Ogólne” umieszczamy tylko podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe czy status. W szczegółach kandydata możemy dodać bardziej szczegółowe informacje, takie jak wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zakładka „Ocena kandydata” przeznaczona jest dla kandydatów, którzy przeszli proces rozmowy kwalifikacyjnej. Znajdują się tam informacje o osobie prowadzącej rozmowę i kierowniku działu, a także ich opinia na temat kandydata.

Proces obsługi aplikacji w organizacji obejmuje zatwierdzenia, rozmowy kwalifikacyjne, ostateczną decyzję i wysyłanie automatycznych odpowiedzi do kandydata za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS (wymagany jest plan subskrypcji dla silników wiadomości tekstowych połączonych przez API).

Kampanie #

Kampania to oferta rekrutacyjna na konkretne stanowisko. Może to być wydarzenie powtarzalne lub jednorazowe. Tworząc kampanię, łatwo jest gromadzić dane dotyczące konkretnej rekrutacji. Jest to także bardzo przydatne w przypadku, gdy chcesz przeprowadzić rekrutację na to samo stanowisko w przyszłości.

Wszystkie kampanie są gromadzone na „Liście kampanii”. Tutaj można znaleźć dokładne informacje o każdej kampanii, a nawet wprowadzić zmiany w istniejących. Naciskając nazwę kampanii, można uzyskać informacje o jej utworzeniu, dacie rozpoczęcia i zakończenia.

Analiza #

Możesz analizować dane zebrane o Twoich aplikacjach i kampaniach. Obie te rzeczy działają w ten sam sposób. W górnej części ekranu znajdują się wykresy pokazujące liczbę aplikacji lub kampanii na kwartał, status i rekrutera. Możesz łatwo wybrać dane, które Cię interesują (na przykład tylko aplikacje z października, jak pokazano na poniższym gifie i tylko zaakceptowane), a zostaną one dynamicznie zastosowane do innych wykresów.

Poniżej znajduje się również lista aplikacji i kampanii odpowiadających danym pokazanym na wykresach.

Become a partner