Informacje ogólne #

Jedna z dostępnych aplikacji oferowanych przez NAVIGATOR365 to Flota. Aplikacja została stworzona, by pomóc w zarządzaniu flotą samochodową firmy. Aplikacja ta składa się z dashboardu, pojazdów, serwisu, rezerwacji i analiz.

Dashboard #

Na dashboardzie można uzyskać dostęp do kilku funkcji, takich jak dodawanie nowego samochodu, serwisu lub rezerwacji. Możesz także zobaczyć swoje aktywne samochody, pojazdy znajdujące się na stacjach obsługi, przychodzące płatności i, podobnie jak we wszystkich aplikacjach w NAVIGATOR365, dokumenty, które czekają na Twoją akcję (na przykład akceptację). Podsumowując, dashboard został zaprojektowany tak, aby prezentować wszystkie potrzebne i aktualne informacje, których możesz potrzebować przy pierwszym dostępie do aplikacji.

Rozmiar wszystkich elementów można zmieniać, co pozwala skupić się tylko na tych, na których pracujesz. Można również rozwinąć niektóre elementy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Pojazdy #

Następnie w aplikacji znajdziesz sekcję Pojazdy, w której można zobaczyć wszystkie samochody i filtrować je według typu, przebiegu, rodzaju paliwa itp. Można więc tutaj szybko uzyskać dostęp do informacji o pojazdach, wybierając odpowiednią kategorię.

Po kliknięciu pojazdu otwiera się formularz z większą ilością informacji (ogólnych, technicznych, ważnych datach, statusie czy właścicielu).

Istnieją również zakładki zawierające jeszcze więcej informacji o wypadkach, obiegach lub uprawnieniach.

Serwis #

Kolejnym modułem jest Serwis. Można tutaj dodać nową usługę, klikając przycisk Nowy serwis.

Najpierw trzeba uzupełnić formularz, wypełniając wszystkie istotne informacje, a następnie zostanie on przesłany dalej w obiegu. W zakładce Komentarze można również dodawać notki i oznaczać współpracowników.

Serwis ma statusy takie jak Wykonany i Zaplanowany. Przydaje się to, gdy chcesz przeanalizować, co jeszcze nie zostało opłacone. Na pierwszy rzut oka lista zawiera wszystkie potrzebne informacje, ale jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz kliknąć w podświetlony na różowo numer.

Rezerwacje #

Moduł ten pomaga w zarządzaniu rezerwacjami: można tu rezerwować samochody lub przydzielać je współpracownikom. Możesz wybrać samochód spośród dostępnych, sprawdzając jednocześnie, czy jest on dostępny w wybranym przedziale czasowym.

Analiza #

W aplikacji istnieje również moduł analizy, w którym można znaleźć statystyki dotyczące samochodów, usług lub rezerwacji. Ta sekcja jest szczególnie pomocna, gdy potrzebna jest analiza biznesowa.

Become a partner