Nowości w wersji 1.8

Dodano kosz do aplikacji System #

Dodano nową funkcję do przechwytywania usuniętych dokumentów i przechowywania ich w koszu. Użytkownik ma teraz możliwość przywrócenia przypadkowo usuniętego dokumentu lub jego trwałego usunięcia.

Nowa akcja – Przejdź do działania #

Istnieje teraz możliwość przeskakiwania między krokami w procesie. Bieżące oczekujące kroki zostaną przerwane, a proces będzie kontynuowany od wybranego kroku lub zakończy się, jeśli wybrano krok końcowy.

Dodawanie plików do komentarzy #

Dodawanie komentarzy jest standardową funkcją dostępną we wszystkich dokumentach. Od wersji 1.8 istnieje również możliwość dołączenia pliku lub zrzutu ekranu do komentarza.

Nowa akcja na ścieżce procesu do wprowadzania wrażliwych danych przez użytkownika #

Gdy proces musi połączyć się z innym systemem za pomocą API, wymagana jest autoryzacja. Aby uniknąć przechowywania wrażliwych haseł w procesie, pojawi się ekran, aby podać wymagane dane, takie jak hasło. Hasło zostanie zapisane w zmiennej i może być użyte później w procesie do wykonania akcji, takich jak wywołanie REST API. W pierwszej kolejności należy utworzyć niezbędne zmienne, aby móc je łatwo wykorzystać w kolejnych akcjach.

Nowa kolumna wyświetlająca załączniki na listach #

Podczas tworzenia listy dokumentów możliwe jest teraz dodanie kolumny Załączniki pokazującej pliki dołączone do dokumentu na liście. Klikając na nią możemy łatwo pobrać plik na dysk lokalny.

Become a partner