Nowości w wersji 1.5

Akcja Zmień wartość pola dodana do ścieżek workflow #

W nowej wersji dodano możliwość zmiany wartości pól na ścieżce obiegu dokumentu. Zaleca się teraz używanie tej akcji do wprowadzania zmian w dokumencie w trakcie workflow przy użyciu ścieżek, tak aby był on zmieniany między dwoma krokami. Skraca to procesy i eliminuje potrzebę dodawania dodatkowych kroków tylko w celu zmiany wartości pola.

Dodano opcję tłumaczenia #

Od wersji 1.5 możliwe jest tworzenie nowej platformy Navigator365 z opcją wyboru języka. Użytkownicy mogą zmienić język, w którym wyświetlane są aplikacje, a także ustawić specjalne tłumaczenie dla każdego utworzonego elementu aplikacji, w tym formularzy, atrybutów, podpowiedzi, procesów, kroków i ścieżek.

Nowy atrybut – Przełącznik #

Teraz możliwe jest dodanie do formularza Przełącznika. Atrybut ten jest używany przy wyborze pomiędzy dwoma opcjami. Jest to kolejne graficzne ulepszenie funkcji pola wyboru, w którym można zaprojektować miejsce z niestandardowymi nazwami dla włączonych/wyłączonych opcji.

Komunikat o błędzie z linkiem #

Podczas zapisywania dokumentu z pustymi wymaganymi polami system wygeneruje okno błędu z linkiem przekierowującym użytkownika do wymaganego pola.

Dostosowywanie uprawnień dla anonimowego użytkownika #

Uprawnienia dla anonimowego użytkownika zostały zmienione. Teraz ci użytkownicy nie mogą odczytać utworzonego przez siebie dokumentu. Zmiana ta była konieczna, aby zapobiec dostępowi do innych dokumentów, na przykład CV, które inny kandydat może przesłać, będąc również użytkownikiem anonimowym.

Become a partner