Czym jest aplikacja

Aplikacja jest podstawową strukturą systemu NAVIGATOR365. Jest to zestaw formularzy, procedur, list, menu i innych elementów systemu, które tworzą logiczną całość. Niniejszy artykuł opisuje te elementy w sposób ogólny, jednak zrozumienie znaczenia poszczególnych składowych jest niezbędne do zdobycia wiedzy na temat całości kwestii związanych z wdrożeniem poszczególnych elementów aplikacji.

Więcej informacji na temat tworzenia aplikacji w NAVIGATOR365 można znaleźć w tym artykule.

 

Informacje ogólne #

Każda organizacja posiada stronę internetową/broszurę/wizytówkę, zawierającą wszystkie podstawowe informacje o firmie.

Zazwyczaj takie wizytówki składają się z danych firmy, danych przedstawiciela, logo i informacji kontaktowych. Aplikacja w systemie NAVIGATOR365 również posiada własną „wizytówkę”, którą nazywamy sekcją informacji ogólnych. Można tam znaleźć nazwę aplikacji, opis, unikalną ikonę i GUID – specjalny, unikalny ciąg znaków, który jest tworzony w celu identyfikacji aplikacji.

 

Formularze #

Każda organizacja, niezależnie od wielkości, ma do czynienia z dokumentami. Istnieje wiele ich rodzajów, takich jak dokumenty urzędowe, dokumenty prawne (umowy), dokumenty finansowe (rachunki, faktury) i wiele innych. Każda firma lub instytucja korzysta z określonych szablonów dokumentów. Brak takich standardów skutkowałby nieładem organizacyjnym i niemal na pewno stratą czasu i pieniędzy.

Odpowiednikiem szablonów dokumentów w NAVIGATOR365 jest Formularz. Formularz wygląda jak kwestionariusz. Wprowadzone w nim dane mogą być wykorzystane do tworzenia dokumentów systemowych i odpowiadających im szablonów.

Formularz w NAVIGATOR365 to zbiór pól określonego typu, utworzony w celu pobierania i organizowania danych wprowadzanych przez użytkownika. Podobnie jak w kwestionariuszach papierowych, pola są również podzielone na sekcje lub na pola wymagane i niewymagane.

W wersjach papierowych można znaleźć rubryki, które wymagają jedynie wprowadzenia danych oraz takie, które wymagają również obliczeń. W przeciwieństwie do papierowych, formularze elektroniczne są dynamiczne. W systemie NAVIGATOR365 możesz zdecydować, które pola są wymagane i na jakim etapie procesu. Możesz określić, pod jakim warunkiem pola powinny się pojawić . Można uzależnić wygląd okienek od wprowadzonych danych i wiele więcej.

Więcej informacji na temat tworzenia formularzy można znaleźć w tym artykule.

Na poniższym obrazku widać formularz szansy sprzedaży z naszej aplikacji CRM. Jest to formularz, który sprzedawca wypełnia, kiedy pojawia się możliwość sprzedaży.

Listy #

Wyobraź sobie stos dokumentów leżących na biurku, mnóstwo segregatorów ułożonych na półkach i tony dokumentów uporządkowanych w archiwum. Z pewnością domyślasz się, ile pracy kosztuje utrzymanie wszystkiego w porządku. Listy w NAVIGATOR365 możemy porównać właśnie do tych półek i segregatorów.

Listy przechowują dokumenty utworzone z formularzy. Tak jak każdy segregator dokumentów ma nazwę, która określa jego przeznaczenie, tak samo jest w przypadku list systemowych. Dokumenty w segregatorze można grupować w dowolny sposób. Można je sortować, dodawać zakładki i wiele więcej.

W systemie NAVIGATOR365 można zrobić to samo, korzystając z funkcji związanych z listami. Być może zastanawiasz się teraz, po co Ci system lub aplikacja, skoro to samo możesz zrobić tradycyjnymi metodami. Otóż w systemie można to zrobić nieporównywalnie szybciej, a miejsce zajmowane przez tony dokumentów wykorzystać na coś innego. Dane są bezpiecznie przechowywane w formie cyfrowej, co chroni je przed fizycznym zniszczeniem. Czy to samo można powiedzieć o dokumentach papierowych podczas powodzi lub pożaru?

Więcej informacji na temat tworzenia list można znaleźć w tym artykule.

Procesy #

Każda firma, nawet najmniejsza, ma swoje procedury. Oczywiście, jeśli firma nie jest duża, zazwyczaj procedury te są proste i niesformalizowane. Im większa firma, tym częściej jej zarząd decyduje się na wprowadzenie sformalizowanych procedur. Często przybierają one formę kilkudziesięciostronicowych dokumentów, w których szczegółowo opisany jest zakres odpowiedzialności pracowników za poszczególne obowiązki. Zawierają dużo tekstu, tabel, wykresów i innych elementów. Im bardziej rozbudowana procedura, tym łatwiej o popełnienie błędu. Aby ułatwić korzystanie z procedur, w 2004 roku opracowano standard BPMN, a w 2014 roku jego drugą wersję.

Odpowiednikiem procedur w systemie NAVIGATOR365 są procesy. System wykorzystuje notację podobną do standardu BPMN, z tą różnicą, że została ona rozszerzona o wszystkie zalety, jakie oferują systemy i aplikacje.

Procesy w NAVIGATOR365 są zazwyczaj powiązane z dokumentami, dzięki czemu mogą automatycznie reagować na wszelkie zmiany w nich zachodzące. Ścieżka procesu może się różnić w zależności od spełnienia odpowiednich warunków. Wiele zadań może być wykonywanych automatycznie, bez udziału użytkownika, np. tworzenie nowych dokumentów w bazie danych i przenoszenie informacji między nimi. Łatwo sobie wyobrazić, jak wiele czasu i pieniędzy można w ten sposób zaoszczędzić, unikając błędów, które mogłyby przynieść działania użytkownika.

Więcej o procesach można dowiedzieć się z tego artykułu.

Na poniższym gifie można zobaczyć diagram BPMN dla procesu obiegu umowy, przechodzącego od rejestracji danych w systemie (za pomocą wspomnianych wcześniej formularzy), do podpisania umowy i automatycznego wysłania jej pocztą elektroniczną.

Menu są podstawowym elementem nawigacyjnym każdej aplikacji, dlatego też zostały zaimplementowane w NAVIGATOR365. Menu można porównać do szuflad na dokumenty, na których przyklejone są wizytówki z informacjami o tym, co znajduje się w środku. Po otwarciu szuflady użytkownik spodziewa się znaleźć to, co sugeruje wizytówka. Klikając pozycję menu utworzonej aplikacji, można łatwo przejść do miejsca, którego w danej chwili potrzebujemy. W NAVIGATOR365 przed nazwą pozycji można dodać ikonę, dzięki czemu będzie ona jeszcze bardziej wyróżniona i czytelna dla użytkownika.

Więcej o menu aplikacji dowiesz się z tego artykułu.

Menu

Integracje API #

Spróbujmy wyobrazić sobie, czym są rozszerzenia, w oparciu o sprzęt w typowym biurze.

Każde biuro ma wiele pomieszczeń. W wielu z nich znajdują się biurka, komputery, szafki, drukarki i niezbędne materiały. Każdy pracownik korzysta z tych narzędzi i przedmiotów. Czasami jednak okazują się one niewystarczające do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Może się na przykład okazać, że zwykła drukarka jest niewystarczająca do skanowania, drukowania i kopiowania setek dokumentów dziennie, a jednocześnie koszty druku stają się bardzo wysokie. Przedsiębiorca decyduje się więc na leasing kserokopiarki lub skorzystanie z usług zewnętrznej firmy poligraficznej. W rezultacie praca staje się wygodniejsza, wydajniejsza i tańsza.

Analogicznie działa połączenie lub integracja API (Application Programming Interfaces). Interfejsy API zapewniają elastyczną, modułową i skalowalną podstawę do tworzenia i rozszerzania aplikacji. Korzystając z naszej akcji Call REST API można rozwinąć nieograniczone możliwości automatyzacji procesów w organizacji.

Możesz dowiedzieć się więcej o API z naszych samouczków w Academia.

Become a partner