Nowości w wersji 1.6

Tłumaczenie w szablonie poczty #

Szablony poczty służą do wysyłania informacji systemowych, takich jak powiadomienia o oczekujących dokumentach. Użytkownicy mogą teraz dodać tłumaczenie do szablonu.

Gdy system wysyła wiadomość e-mail do użytkownika, najpierw sprawdza domyślny język użytkownika, a następnie wysyła pocztę w tłumaczeniu zgodnie z tymi ustawieniami.

 

Nowa akcja systemowa: Skaner kodów kreskowych #

Dodano nową akcję, która umożliwia użycie aparatu w telefonie do zeskanowania kodu kreskowego lub kodu QR z dokumentu, produktu czy sprzętu i wstawienia pobranej wartości w polu formularza.

Aby skonfigurować tę funkcję, dodaj standardowe pole tekstowe i przycisk, a następnie skonfiguruj przycisk, wybierając akcję Zeskanuj kod QR lub Zeskanuj kod kreskowy i pole, w którym mają być przechowywane dane.

 

Opcja N najważniejszych wartości na wykresach #

We wszystkich typach wykresów często występuje zbyt wiele danych. Kiedy chcesz pokazać na przykład całkowitą sprzedaż z klientami, pokazanie wszystkich dziesiątek lub setek klientów powoduje przeciążenie wykresów. W takim przypadku można teraz skonfigurować wykres tak, aby wyświetlał tylko N najważniejszych wartości i sumował pozostałe. Aby ustawić 3 najlepszych handlowców na wykresie, użytkownik wpisuje 3 w polu Liczba Wyświetlanych.

Następnie na wykresie można zobaczyć pracowników z najwyższym saldem i zsumować resztę.

Nowa funkcja dla pól typu data – Ten tydzień #

Podczas ustawiania warunków dla pola typu data w formularzu można teraz odwoływać się za pomocą funkcji do Tego tygodnia. Działa to w taki sam sposób, jak odwoływanie się do Tego dnia, Tego miesiąca itp.

Nowa akcja w procesie – Uruchom proces #

Nowa akcja została dodana do typu aktywności na etapach procesu. Możliwe jest teraz rozpoczęcie lub uruchomienie innego procesu wewnątrz istniejącego obiegu. Ułatwia to budowanie procesów. Krótsze procesy mogą być tworzone i wykorzystywać inne podstawowe procesy już istniejące w aplikacji. Główny proces będzie również czekał na zakończenie działania nowego procesu przed przejściem do następnego kroku.

Dodawanie widoków formularza

W nowej aktualizacji formularze zyskały możliwość posiadania różnych widoków. Raz utworzony widok formularza jest oparty na formularzu głównym i może być modyfikowany bez wpływu na oryginalny formularz. Grupy mogą zmieniać pozycje, atrybuty również, mają także inną widoczność i możliwość edycji niż oryginalny formularz. Możliwe jest również użycie go w akcjach procesu Widok formularza po zakończeniu procesu i Widok formularza nowego dokumentu.

Dodano warunki do ścieżki workflow #

W nowej wersji konfiguracja warunku pola została przeniesiona z kroku do ścieżki. W starszej wersji można było skonfigurować tylko jeden zestaw warunków w działaniu, który był zatwierdzany na każdej ścieżce. Teraz można skonfigurować różne warunki dla każdej ścieżki, dzięki czemu można wymusić wypełnienie jednego pola na ścieżce zaakceptowanej i innego na ścieżce odrzuconej.

Ustawienia te są stosowane tylko w przypadku pól widoczny, edytowalny, wymagany, które można ustawić, tak jak to miało miejsce, w konfiguracji akcji.

 

Dostępne jest przesyłanie filmów #

Funkcja atrybutu Załącznik została rozszerzona. Możliwe jest teraz dodawanie plików filmowych, takich jak MP4. Po dodaniu pliku filmowego można go obejrzeć bezpośrednio za pomocą odtwarzacza wbudowanego w aplikację Navigator365.

Nowe zmienne środowiskowe – ID Aplikacji i URL Aplikacji #

Podczas projektowania formularzy i procesów istnieje teraz możliwość podania adresu URL aplikacji i ID aplikacji ze zmiennych środowiskowych. Jest to bardzo przydatna funkcja do szybkiego tworzenia linków URL, na przykład podczas korzystania z akcji Przekieruj do URL w procesie.

Nowa wersja akcji Wywołaj REST API #

Akcja Wywołaj REST API została uproszczona – jest teraz bardziej intuicyjna i automatyczna w konfiguracji. Podczas ustawiania akcji musimy teraz tylko wybrać metodę żądania HTTP (PUT, POST, PATCH), wprowadzić konkretny adres URL usługi od dostawcy API i użyć typu zawartości JASON (twórcy), aby móc pobrać obiekty i wartości z szablonu za pomocą jednego kliknięcia. Gdy już to zrobimy, możemy łatwo wprowadzić wymagane wartości, aby dopasować je do wartości szablonu w zapytaniu.

Logowanie za pomocą konta Microsoft #

Obecnie możliwe jest zalogowanie się do aplikacji Navigator365 przy użyciu konta użytkownika Microsoft. Aby dopasować użytkowników do kont Microsoft, osoby muszą użyć swojego adresu e-mail powiązanego z Microsoft i bezpiecznie zapisać tokeny w celu autoryzacji dostępu.

Become a partner