Metody logowania

Metody logowania do Navigatora365 #

System Navigator365 pozwala na stosowanie różnych metod uwierzytelniania w systemie:

Navigator365 – natywna metoda uwierzytelniania za pomocą hasła zapisanego w bazie Navigatora365 i przypisanego do użytkownika. Wymagany jest adres mailowy użytkownika do potwierdzenia hasła. W tym ustawieniu nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Opcje SSO (Single Sign On):

Office365 – uwierzytelnianie używające chmury Azure. Wymaga zarejestrowania Navigatora365 w chmurze Azure.

ADFS (Active Directory Federation Services) – uwierzytelnianie oparte o usłudze Microsoft która umożliwia bezpieczny, autoryzowany dostęp do dowolnej domeny, urządzenia, aplikacji webowej czy systemu w organizacji za pomocą Active Directory lub za pomocą rozwiązań firm trzecich. Więcej o tej usłudze można przeczytać na stronach Microsoft: Active Directory Federation Services Overview

OpenID #

OpenID służy do logowania w wielu usługach autoryzujących takich jak Office365 czy ADFS. Od strony Navigatora365 mamy jeden sposób konfiguracji:

Wymagane pola:

Adres URL do autoryzacji – adres URL serwera odpowiedzialnego za autoryzację. Może to być adres serwera Azure lub innej usługi Open ID.

Adres URL tokena – adres usługi odpowiedzialnej za generowanie tokena autoryzacyjnego.

Nazwa – nazwa wyświetlana na przycisku na stronie logowania do Navigatora365.

Identyfikator aplikacji (klienta) – identyfikator aplikacji zarejestrowanej na usłudze autoryzacji. Sposób uzyskania identyfikatora zależy od usługi. W osobnych artykułach poniżej jest przedstawiony opis konfiguracji najpopularniejszych usług.

Klucz tajny klienta– klucz wygenerowany w systemie dostawcy usług autoryzacyjnych. Sposób uzyskania klucza tajnego zostanie opisany w artykułach o poszczególnych usługach.

Zakres uprawnień do logowania SSO – uprawnienia z Open ID, wymagane jest tylko: access profile.

Druga część konfiguracji – konfiguracja po stronie serwisów uwierzytelnień:
Artykuł Konfiguracja AZURE
Artykuł Konfiguracja ADFS

Become a partner