Nowości w wersji 1.9

Wykresy Gantta #

Dodano nowy typ wykresu – wykres Gantta. Jest to bardzo przydatne narzędzie do prezentacji zadań i postępu działań wewnątrz projektu. Obecnie to standardowy typ wykresu do wyboru podczas tworzenia formularza.

Publiczne procesy #

Oprócz upubliczniania formularzy i list lub udostępniania ich określonym aplikacjom, dodaliśmy również funkcję udostępniania procesów. Teraz możliwe jest udostępnianie procesu innym aplikacjom i tworzenie połączeń między nimi. Ustawienie to jest podobne do sposobu, w jaki robimy to podczas udostępniania formularzy i list.

Nowa akcja – Utwórz lub zaktualizuj #

Ta nowa akcja powinna być używana, gdy chcemy, aby system sprawdził listę dokumentów i jednocześnie zaktualizował rekordy (jeśli istnieją), i utworzył nowe, jeśli nie istnieją na liście.

Aby jej użyć, wybieramy listę dokumentów, filtrujemy ją za pomocą określonego warunku (w tym przykładzie – tylko dokumenty z kodem = USD) i definiujemy pola do aktualizacji lub utworzenia. W tym przykładzie system najpierw sprawdzi, czy istnieje waluta z kodem USA, a następnie utworzy ją lub zaktualizuje istniejącą.

Nowa akcja – Usuń dokument #

Ta akcja jest używana, gdy chcemy usunąć dokument podczas procesu lub utworzyć specjalny przycisk do usunięcia dokumentu. W ustawieniach wybieramy pomiędzy 3 opcjami.

Proces może usunąć:

  • Bieżący dokument – dokument, nad którym pracujemy, zostanie usunięty.
  • Dokument z atrybutu – dokument z listy opartej na atrybucie bieżącego formularza.
  • Dokumenty z innej aktywności – dokument utworzony w procesie.

Pole wyboru daje użytkownikowi opcję, by trwale usunąć dokument.

Akcja z niezaznaczonym polem przenosi dokument do kosza na 30 dni.

Należy zauważyć, że po usunięciu bieżącego dokumentu za pomocą tej akcji nie można wykonać żadnych następujących czynności na tym dokumencie, ponieważ został on usunięty. Po wykonaniu tej akcji widok dokumentu pozostanie taki sam, mimo że został on usunięty.

Widoczność aplikacji #

Od wersji 1.9 możliwe jest ustawienie konkretnych warunków widoczności aplikacji. W sekcji Widoczność aplikacji w zakładce Informacje ogólne (Ustawienia) możemy teraz wybrać użytkowników i grupy użytkowników, dla których aplikacja będzie widoczna. Ważne jest, aby pamiętać, że posiadanie uprawnień do dokumentu z aplikacji jest wystarczające do otwarcia i edycji tego dokumentu, jednak bez dodatkowej widoczności użytkownik nie zobaczy całej aplikacji – tylko dokument. Ponadto administratorzy aplikacji mogą wyświetlać aplikację, nawet jeśli nie są wymienieni w sekcji widoczności. Ta funkcja umożliwia lepsze zarządzanie uprawnieniami w organizacji.

Po tej zmianie elementy menu w aplikacji mogą teraz dziedziczyć uprawnienia (widoczność) z elementu menu nadrzędnego lub całej aplikacji. Możliwe jest jednak również ustawienie uprawnień menu oddzielnie dla różnych użytkowników, tak jak wcześniej.

Kosz – automatyczne opróżnianie #

Podczas usuwania dokumentów w systemie wszystkie są przechowywane w Koszu – w module w aplikacji System. Obecnie system automatycznie usuwa dokumenty starsze niż 30 dni, aby nie przeciążać tego modułu.

 

Filtry dodane do list konfiguracji #

Nowa funkcja została dodana do list konfiguracji. Podczas edycji aplikacji mamy teraz możliwość filtrowania kolumn naszych formularzy, list i procesów, których używamy w aplikacji. Jest to przydatna aktualizacja podczas tworzenia bardziej złożonych aplikacji z wieloma elementami.

Become a partner