Nowości w wersji 1.4

Aktywność: Czekaj określony czas #

Dodano nowy typ aktywności workflow – Czekaj określony czas. Jest to automatyczna akcja wstrzymująca proces na wskazany czas (podany w sekundach, minutach lub godzinach).

Aktywność: Czekaj na warunek #

Dodano nową aktywność w procesie. Umożliwia ona twórcy wstrzymanie procesu do momentu spełnienia określonych warunków. Użytkownik ustawia warunki na ścieżce, którą proces ma podążać po ich spełnieniu. System sprawdza ten warunek co minutę.

Aktywność: Generuj PDF/Word #

Ta nowa automatyczna aktywność ma być używana wewnątrz procesu. Generuje ona plik PDF lub Word na podstawie wybranego szablonu. Szablon musi być przygotowany w programie Word z wstawionymi wstępnie sformatowanymi polami przy użyciu Szybkich części z karty Wstawianie w programie Microsoft Word. Pola powinny być sformatowane z nazwą MergeField, aby były widoczne dla akcji Navigator365 generującej plik PDF. Następnie użytkownik może przypisać pola z szablonu z wymaganymi danymi. Przycisk Pobierz pola z szablonu sprawia, że jest to bardzo łatwe w użyciu.

Dodano przeszukiwanie listy pól z zawartością dynamiczną #

Od tej wersji dodano zakładkę wyszukiwania, aby przeszukiwać wszystkie pola dostępne do wspomnienia w konfiguracji formularzy i procesów.

Ulepszona wersja mobilna aplikacji Navigator365 #

Poprawiono zachowanie dużych grup z atrybutami w formularzu, które dostosowują się teraz do każdego rozmiaru ekranu. Poprawiono również zachowanie kolumn na liście oznaczonych jako responsywne, co przekłada się na lepszy widok dla użytkownika końcowego.

Become a partner