Czym jest citizen developer?

Cyfryzacja biznesu przynosi poważne skutki ekonomiczne i społeczne w wielu różnych obszarach działalności przedsiębiorstw. Cyfryzacja firm i konieczność dostosowania działań do zmieniającego się rynku i trendów powoduje, że szybkość wdrażania nowych rozwiązań staje się coraz gorsza. Dlaczego tak się dzieje? Raporty popytu ze strony biznesu na nowe technologie, systemy i oprogramowanie komputerowe powodują, że potrzeby przedsiębiorstw są większe niż możliwości produkcyjne i wdrożeniowe firm dostarczających zamówione rozwiązania. Odpowiedź na pytanie kim jest Citizen Developer kryje się w zadaniach, które musi wykonać.

Jakie są zastosowania citizen developmentu w biznesie?

Osoby pracujące w biznesie, w swojej codziennej pracy, często mają wiele nietypowych zadań. Konieczność szybkiego działania i sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem powoduje zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, które będą najodpowiedniejszym rozwiązaniem w procesie biznesowym. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ stworzenie i wdrożenie niezbędnego oprogramowania jest procesem długotrwałym i kosztownym. Ilość osób tworzących dane rozwiązanie jest znacznie mniejsza niż osób zgłaszających zapotrzebowanie na to oprogramowanie. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest rozwój oprogramowania, tworzonego i pisanego przez deweloperów, które będzie dostępne dla osób nieposiadających umiejętności programistycznych w codziennej pracy. Narzędzia Citizen Developerowe będą pomocne w pracy, a ilość tego typu rozwiązań wciąż rośnie.

Dlaczego Citizen Developer?

Citizen Developerzy to pracownicy zatrudnieni w firmach do tworzenia, wdrażania i rozwijania aplikacji biznesowych wewnątrz organizacji, bez konieczności programowania. Szybkie programowanie pozwala programistom obywatelskim na dodawanie funkcjonalności aplikacji przy użyciu krótkich linii kodu, co jest alternatywną metodą tworzenia aplikacji i operacji w systemie. Strategia Citizen Developmentu polega na dostarczaniu w pełni funkcjonalnych aplikacji biznesowych w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji i pracy.

Strategia Citizen Development polega na dostarczaniu w pełni funkcjonalnych aplikacji biznesowych w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji i pracy.

Citizen Developerzy a system NAVIGATOR365

Narzędzia Citizen Developerskie to systemy informatyczne, które dają możliwość tworzenia aplikacji z wykorzystaniem gotowych funkcjonalności. Platforma NAVIGATOR365 pozwala na tworzenie aplikacji, które usprawnią bieżące procesy i pomogą rozwiązać problem wewnątrz organizacji oraz możliwość szybkiego wprowadzania zmian w aplikacji w dowolnym momencie, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko niedopasowania aplikacji do warunków rynkowych. Low-Codowy Citizen Developer będzie w stanie skomponować w pełni działającą aplikację, która usprawni procesy w przedsiębiorstwie i ułatwi realizację celów.

Korzyści developmentu obywatelskiego – Citizen developmentu

Tworzenie aplikacji przez Citizen Developer to trend, który pozwala zaoszczędzić czas i niezbędne zasoby do opracowania i wdrożenia potrzebnej aplikacji, dzięki samowystarczalności Citizen Developerów zatrudnionych do tworzenia aplikacji w firmie. Proces produkcji aplikacji biznesowej na każdym etapie jest krótszy i łatwiejszy, ponieważ nie potrzebujemy całego zespołu programistów. Oczekiwania wobec nowej aplikacji są jasne, a programista obywatelski może pracować samodzielnie, jednocześnie skracając czas potrzebny na realizację aplikacji do minimum. W porównaniu Citizen Developer vs Professional Developer, Citzien Developer ma przewagę jako czas implementacji zmian w tworzonej aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka pojawienia się bugów i błędów.

 

Brzmi interesująco? Dowiedz się więcej o rozwiązaniach no-code, automatyzacji i superaplikacjach w NAVIGATOR365!

Potrzeba rozwoju obywatelskiego

 

Znaczenie Citizen Developerów jest przyszłością w części przedsiębiorstw cyfryzacji i obszarze biznesowym, gdzie Citizen Developer może tworzyć aplikacje niezależnie, poprzez krótki czas i niskie koszty produkcji. Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu aplikacji będą wdrażane ad-hoc. Citizen Developer to perspektywa, która z pewnością zostanie zauważona w najbliższej przyszłości wraz z poważnymi zmianami w aktywności przedsiębiorstw i znaczeniu języków programowania w codziennej pracy. Istnieje duża szansa, że trend Citizen Developmentu zostanie z nami na dłużej i stanie się standardem w nowoczesnym biznesie.

Rate this article

Become a partner