W jaki sposób rozwój obywatelski (Citizen Development) może przynieść korzyści Twojej organizacji?

Wyobraź sobie świat, w którym twoi koledzy z pracy, którzy nie są ekspertami IT, posiadają moc tworzenia rozwiązań oprogramowania, które transformują twoją organizację. To już nie fantazja – rozwój obywatelski jest częścią jasnej przyszłości, w której pracownicy nie techniczni stają się architektami oprogramowania. Wyposażeni w zatwierdzone przez IT platformy low-code/no-code, ci programiści obywatelscy tworzą spersonalizowane aplikacje, wprowadzając innowacje i efektywność na czoło swoich miejsc pracy. W tym artykule przeanalizujemy transformacyjne pojęcie rozwoju obywatelskiego, jak działa oraz jakie są korzyści związane z rozwojem obywatelskim.

Czym jest Citizen Development?

Rozwój obywatelski to transformatywna praktyka biznesowa, która umożliwia pracownikom nieprzeszkolonym z dziedziny IT stanie się twórcami oprogramowania, wykorzystując zatwierdzone przez IT platformy low-code/no-code (LCNC). Ci pracownicy, często określani jako „programiści obywatelscy”, tworzą spersonalizowane aplikacje biznesowe dostosowane do konkretnych potrzeb. Pomimo braku formalnego wykształcenia w zakresie kodowania, programiści obywatelscy wykorzystują narzędzia LCNC do łączenia komponentów aplikacji, wykonywania działań, testowania funkcjonalności i publikowania nowego kodu. To podejście sprzyja innowacji i efektywności operacyjnej w organizacjach, oferując nową przestrzeń w rozwoju oprogramowania, która nie polega wyłącznie na działaniach departamentów IT.

 

Czym jest Low-code / No-code?

Low-code i no-code to transformatywne metodyki, które zdefiniowały sposób tworzenia oprogramowania w nowoczesnej erze. Te podejścia umożliwiają osobom, niezależnie od ich wiedzy w zakresie kodowania, uczestnictwo w tworzeniu aplikacji. W obszarze low-code, deweloperzy korzystają z platform, które oferują środowisko wizualnego tworzenia z niewielką ilością kodowania, osiągając równowagę między prostotą a elastycznością. Z kolei platformy no-code, takie jak NAVIGATOR365, eliminują konieczność kodowania w ogóle, umożliwiając tworzenie aplikacji szerokiemu gronu odbiorców. Te innowacyjne metody zapoczątkowały nową erę elastyczności, umożliwiając organizacjom szybkie tworzenie i dostosowywanie rozwiązań oprogramowania do ich konkretnych potrzeb, bez tradycyjnych barier wiedzy kodowania.

Czym Zajmuje Się Programista Obywatelski?

Programista obywatelski zazwyczaj przejmuje rolę twórcy oprogramowania w organizacji, pomimo braku formalnego wykształcenia w zakresie kodowania lub tła IT. Ci pracownicy korzystają z platform low-code/no-code, aby projektować, budować i dostosowywać aplikacje biznesowe do konkretnych potrzeb. Ich obowiązki obejmują szeroki zakres zadań, począwszy od identyfikowania nieefektywności procesów i wizjonowania rozwiązań, aż do korzystania z intuicyjnych narzędzi wizualnych dostarczanych przez platformy LCNC do konstruowania i modyfikowania aplikacji. Programiści obywatelscy odgrywają kluczową rolę w przełamywaniu bariery między technologią a biznesem, ponieważ są oni unikalnie usytuowani, aby zrozumieć niuanse operacji swojej organizacji, wykorzystując jednocześnie potęgę narzędzi LCNC do napędzania innowacji i poprawy efektywności pracy.

 

Umiejętności Wymagane – Citizen developer

Chociaż programiści obywatelscy nie potrzebują rozległej wiedzy w zakresie kodowania, to wymagają określonego zestawu umiejętności, aby skutecznie tworzyć i dostosowywać aplikacje oprogramowania przy użyciu platform low-code/no-code. Przede wszystkim programista obywatelski powinien posiadać mocne zrozumienie procesów biznesowych i celów swojej organizacji. Świadomość kontekstu pozwala im zidentyfikować obszary, w których spersonalizowane aplikacje mogą usprawnić operacje i zwiększyć efektywność. Ponadto niezbędne są umiejętności rozwiązywania problemów, ponieważ programiści obywatelscy muszą analizować złożone wyzwania i projektować rozwiązania przy użyciu narzędzi LCNC. Ponadto, skuteczne umiejętności komunikacji i współpracy są kluczowe, ponieważ ci pracownicy często współpracują z różnymi zespołami i interesariuszami, aby zapewnić, że ostateczna aplikacja spełnia wymagania użytkowników. Wreszcie, istotne jest także chęć uczenia się i adaptacji, ponieważ krajobraz technologiczny ewoluuje, a nowe narzędzia LCNC i funkcje pojawiają się, umożliwiając programistom obywatelskim ciągłą innowację i tworzenie wartości dla ich organizacji.

 • Dyscyplina
 • Umiejętności analityczne
 • Świadomość kontekstu
 • Umiejętności rozwiązywania problemów
 • Skuteczna komunikacja
 • Adaptacja różnych stylów zarządzania projektami
 • Chęć nauki i adaptacji

Rozwój Obywatelski kontra Shadow IT

Shadow IT odnosi się do praktyki pracowników lub działów w organizacji, którzy niezależnie pozyskują, wdrażają i zarządzają rozwiązaniami lub usługami technologicznymi bez formalnego zatwierdzenia, wiedzy lub zaangażowania działu IT organizacji lub centralnego zarządzania IT. Często się to zdarza, gdy osoby lub zespoły starają się szybko rozwiązać swoje konkretne potrzeby lub problemy, korzystając z narzędzi lub aplikacji, które mogą nie być zgodne ze standardami bezpieczeństwa, zgodności lub operacyjnymi organizacji. Shadow IT może stwarzać ryzyko związane z bezpieczeństwem danych, naruszeniami zgodności oraz nieskutecznością, co stanowi istotny problem dla organizacji, które mają na celu utrzymanie kontroli i zarządzanie swoją infrastrukturą technologiczną. Rozwój obywatelski i shadow IT, choć oba związane z rozwiązaniami technologicznymi poza tradycyjnym działem IT, różnią się znacząco pod względem podejścia i implikacji. Rozwój obywatelski zachęca pracowników nieprzeszkolonych w dziedzinie IT do tworzenia aplikacji oprogramowania przy użyciu zatwierdzonych platform low-code/no-code, wspierając współpracę między jednostkami biznesowymi a IT. Z drugiej strony, shadow IT obejmuje niezależne przyjmowanie i zarządzanie rozwiązaniami technologicznymi przez osoby lub działy bez wiedzy lub zatwierdzenia przez IT, co może prowadzić do ryzyka bezpieczeństwa i zgodności. Podczas gdy rozwój obywatelski promuje transparentność i kontrolowaną innowację, shadow IT może wprowadzać nieuregulowane narzędzia do organizacji, co stanowi potencjalne wyzwanie.

 

Rozwój Obywatelski: Zalety i Wady

Rozwój obywatelski oferuje kilka zalet, w tym przyspieszenie rozwoju aplikacji, zmniejszenie zaległości w IT i zwiększenie współpracy między jednostkami biznesowymi a IT. Pozwala on również osobom nie technicznym na udział w innowacjach i rozwiązywaniu problemów. Jednakże wiąże się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak potencjalne ryzyko bezpieczeństwa, potrzeba odpowiedniego zarządzania oraz możliwość generowania aplikacji, które wymagają konserwacji. Balansowanie tych zalet i wad jest kluczowe dla skutecznej implementacji rozwoju obywatelskiego.

Zalety:

 • Przyspieszenie rozwoju aplikacji
 • Zmniejszenie zaległości w IT
 • Zwiększenie współpracy między jednostkami biznesowymi a IT
 • Umożliwienie osobom nieprzeszkolonym w IT udziału w procesie tworzenia oprogramowania

Wady:

 • Potencjalne ryzyko bezpieczeństwa
 • Potrzeba odpowiedniego zarządzania
 • Zależność od dostawcy rozwiązania

Alternatywy Dla Rozwoju Obywatelskiego

Choć rozwój obywatelski jest potężnym podejściem do tworzenia oprogramowania, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej sytuacji. Organizacje mogą rozważyć alternatywy, takie jak tradycyjne rozwój IT, outsourcing czy korzystanie z wyspecjalizowanych aplikacji zewnętrznych. Te alternatywy oferują różne poziomy kontroli, wiedzy i opłacalności, w zależności od konkretnych potrzeb i ograniczeń projektu.

 

Rozwój Obywatelski – Narzędzia i Zasoby

Programiści obywatelscy polegają na różnych platformach low-code/no-code do tworzenia aplikacji. Niektóre z narzędzi LCNC to Microsoft Power Apps, OutSystems, Mendix i NAVIGATOR365. Te platformy oferują przyjazne interfejsy użytkownika, szablony i gotowe komponenty, które upraszczają tworzenie aplikacji. Dodatkowo dostępne są liczne społeczności internetowe, fora i zasoby szkoleniowe, które pomagają programistom obywatelskim uczyć się i doskonalić swoje umiejętności.

 

Jak Wybrać Prawidłową Platformę Rozwoju Obywatelskiego?

Wybór odpowiedniej platformy rozwoju obywatelskiego jest kluczowy dla skutecznego tworzenia aplikacji. Aby dokonać świadomego wyboru, organizacje powinny rozważyć czynniki takie jak łatwość użycia platformy, skalowalność, możliwości integracji, funkcje związane z bezpieczeństwem oraz koszt. Ocena konkretnych potrzeb organizacji i złożoności zamierzonej aplikacji pomoże zidentyfikować najbardziej odpowiednią platformę. Dodatkowo, poszukiwanie opinii programistów obywatelskich, którzy będą korzystać z narzędzia oraz przeprowadzenie dokładnych testów, może pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

 

Brzmi interesująco? Dowiedz się więcej o rozwiązaniach bez kodu, automatyzacji i Rozwoju Obywatelskim w NAVIGATOR365!

Rate this article

Become a partner