Obieg dokumentów – jak zbudować i zoptymalizować?

Zarządzanie dokumentami może być często źródłem frustracji w tradycyjnym podejściu do pracy. Każda firma posiada wiele dokumentów, które wymagają przechowywania, okresowego lub regularnego przeglądu i archiwizacji. Dla firm opornych na cyfryzację, nagromadzenie fizycznego papieru staje się uciążliwe, prowadząc do ograniczonej dostępności i dezorganizacji. Aby rozwiązać ten problem, systemy zarządzania dokumentami (DMS) stanowią realne rozwiązanie, umożliwiające efektywne przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie dokumentów. Jeśli zastanawiasz się, jak wybrać odpowiedni system DMS dla swoich potrzeb, ten artykuł dostarczy Ci niezbędnych informacji.

Czym jest obieg dokumentów w zarządzaniu dokumentami?

W świecie zarządzania dokumentami obieg dokumentów odnosi się do zdefiniowanego zestawu zadań, działań i procesów związanych z tworzeniem, przeglądaniem, zatwierdzaniem i dystrybucją dokumentów w organizacji. Określa on sekwencyjne kroki, które dokument wykonuje od momentu jego powstania do ostatecznego miejsca przeznaczenia, zapewniając sprawny i wydajny przepływ informacji. Przykładem obiegu dokumentów może być przetwarzanie faktur. Wspomniane faktury często przechodzą przez różne działy, takie jak dział sprzedaży do działu księgowości, czasami nakładając się na inne działy i/lub pracowników.

 

Invoice workflow in NAVIGATOR365

Elementy przepływu pracy DMS

System zarządzania dokumentami składa się zazwyczaj z kilku kluczowych elementów. Obejmują one przechwytywanie dokumentów, indeksowanie, przechowywanie, wyszukiwanie, współpracę, kontrolę wersji i usuwanie dokumentów. Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego zarządzania dokumentami w całym ich cyklu życia.

Oczywiście kluczowym elementem przepływu pracy w systemie DMS jest sam przepływ pracy. W systemach takich jak NAVIGATOR365 proces budowania workflow oparty jest na notacji BPMN, która stała się już standardem branżowym. Takie systemy umożliwiają tworzenie przepływów pracy metodą „przeciągnij i upuść”, która opiera się na podejściu wizualnym.

Rodzaje systemów DMS

Dostępne są różne systemy zarządzania dokumentami z przepływem pracy, od prostych rozwiązań do przechowywania plików po kompleksowe platformy na poziomie przedsiębiorstwa.

Rodzaj systemu DMS zależy od modelu wdrożenia: opartego na chmurze lub lokalnego, inne czynniki obejmują funkcjonalność, opcje dostosowywania, ukierunkowanie na branżę i dodatkowe funkcje wykraczające poza podstawowe zarządzanie dokumentami.

Oto kilka typowych cech:

 1. On-Premises DMS: Systemy te są instalowane i hostowane na lokalnych serwerach w siedzibie firmy. Zapewniają pełną kontrolę nad przechowywaniem i bezpieczeństwem danych, ale wymagają wewnętrznej infrastruktury IT i konserwacji.
  Cloud-Based DMS: Systemy te przechowują dokumenty na zdalnych serwerach, dostępnych przez Internet. Oferują skalowalność, elastyczność i łatwość dostępu z różnych urządzeń i lokalizacji. Oparte na chmurze systemy DMS często zapewniają automatyczne kopie zapasowe i aktualizacje.
 2. Hybrydowe systemy DMS: Systemy te łączą w sobie cechy zarówno lokalnych, jak i opartych na chmurze systemów DMS. Pozwalają one firmom przechowywać poufne dokumenty lokalnie, jednocześnie wykorzystując chmurę do współpracy, zdalnego dostępu i skalowalności.
 3. Open-Source DMS: Rozwiązania DMS typu open-source są bezpłatne i można je dostosowywać do własnych potrzeb. Zapewniają dostęp do kodu źródłowego, umożliwiając firmom modyfikowanie i dostosowywanie systemu do ich specyficznych wymagań. Mogą one jednak wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej do wdrożenia i konserwacji.
 4. Branżowe systemy DMS: Niektóre rozwiązania DMS są dostosowane do konkretnych branż, takich jak opieka zdrowotna, prawo czy finanse. Są one wyposażone w specyficzne dla branży funkcje, standardy zgodności i integracje w celu usprawnienia zarządzania dokumentami i procesów automatyzacji przepływu pracy unikalnych dla tych sektorów.
 5. Systemy zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM): Systemy ECM obejmują szersze funkcje wykraczające poza zarządzanie dokumentami, w tym narzędzia do współpracy, automatyzację przepływu pracy, zarządzanie dokumentacją i zarządzanie treścią w całym przedsiębiorstwie.

Wybierając system DMS, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wielkość organizacji, branża, budżet, wymagania dotyczące bezpieczeństwa, skalowalność, możliwości integracji i łatwość obsługi.

 

Dlaczego Twoja firma potrzebuje systemu DMS?

 

Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami przynosi liczne korzyści organizacyjne. Może zwiększyć wydajność, usprawnić współpracę, zmniejszyć bałagan papierowy, zapewnić zgodność z przepisami, poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do informacji. Dobrze zaprojektowany obieg dokumentów może znacznie usprawnić procesy biznesowe oraz zaoszczędzić cenny czas i zasoby. Część automatyzacji będzie szczególnie pomocna w zmniejszeniu liczby powtarzalnych zadań, pozwalając pracownikom skupić się na tym, co najważniejsze.

Jakie są etapy obiegu dokumentów?

Kroki zaangażowane w obieg dokumentów mogą się różnić w zależności od konkretnych wymagań lub procedur każdej organizacji. Niektóre wspólne etapy obejmują tworzenie lub automatyczne generowanie dokumentów, kierowanie do przeglądu i zatwierdzenia, zarządzanie poprawkami, dystrybucję dokumentów i wreszcie archiwizację. Kroki te zapewniają, że dokumenty są odpowiednio obsługiwane i przechodzą przez przepływ pracy w kontrolowany sposób, a także są dostępne w dowolnym momencie w przyszłości.

 

Jak zoptymalizować obieg dokumentów w DMSie?

Aby zoptymalizować obieg dokumentów, należy rozważyć następujące strategie:

 1. Ocena bieżących procesów: ocena istniejącego przepływu pracy w celu zidentyfikowania wąskich gardeł, nieefektywności i obszarów wymagających poprawy.
 2. Standaryzacja konwencji nazewnictwa: ustanowienie spójnych konwencji nazewnictwa dla plików i folderów w celu poprawy organizacji i możliwości wyszukiwania. W niektórych systemach DMS, takich jak NAVIGATOR365, można również dodawać tagi i statusy w celu bardziej szczegółowego filtrowania.
 3. Automatyzacja powtarzalnych zadań: wykorzystaj narzędzia do automatyzacji przepływu pracy i ich możliwości do usprawnienia rutynowych zadań, takich jak przekierowywanie dokumentów, powiadomienia i zatwierdzenia. W systemach wykorzystujących BPMN, użyj bramek logicznych do dalszej automatyzacji.
 4. Zintegruj narzędzia do współpracy: włącz narzędzia do współpracy do systemu DMS, aby ułatwić współpracę w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów.
 5. Wdrożenie kontroli wersji: wdrożenie mechanizmów kontroli wersji w celu śledzenia zmian, zapobiegania utracie danych i utrzymania integralności dokumentów.
 6. Szkolenie pracowników: zapewnienie kompleksowego szkolenia pracowników w zakresie efektywnego korzystania z systemu zarządzania dokumentami i procesów przepływu pracy.

Weź pod uwagę przewidywania Instytutu Gartnera dotyczące Citizen Developerów – osób w Twojej firmie, które tworzą systemy informatyczne bez znajomości kodowania. Zachęcaj swoich pracowników do samodzielnej automatyzacji zadań.

Automatyzacja obiegu dokumentów z NAVIGATOR365

NAVIGATOR365 to potężna platforma programistyczna, która umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji osobistych i biznesowych. NAVIGATOR365 może być używany jako oprogramowanie do zarządzania dokumentami, które oferuje solidne możliwości automatyzacji przepływu pracy. Umożliwia organizacjom tworzenie, dostosowywanie i automatyzację obiegu dokumentów, co przekłada się na większą wydajność i produktywność. Dzięki takim funkcjom jak tworzenie przepływów pracy metodą „przeciągnij i upuść”, przypisywanie zadań, powiadomienia i raportowanie, NAVIGATOR365 upraszcza zarządzanie złożonymi obiegami dokumentów.

Ale to nie wszystko – NAVIGATOR365 pozwala zautomatyzować tworzenie dokumentów, wysyłanie wiadomości e-mail i ustawianie statusu. Aby zyskać większe możliwości w zakresie automatyzacji obiegu dokumentów, NAVIGATOR365 pozwala na integrację z innymi systemami za pomocą API i tworzenie łączących je obiegów.

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów?

Wybierając oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Dostosowanie przepływu pracy: upewnij się, że oprogramowanie oferuje elastyczność w projektowaniu i dostosowywaniu przepływów pracy do procesów biznesowych.
 2. Możliwości integracji: sprawdź, czy oprogramowanie płynnie integruje się z istniejącymi systemami i aplikacjami.
 3. Skalowalność: wybierz rozwiązanie, które może zaspokoić rosnące potrzeby Twojej organizacji i dostosować się do przyszłych wymagań.
 4. Bezpieczeństwo i zgodność: szukaj solidnych funkcji bezpieczeństwa i certyfikatów zgodności, aby chronić wrażliwe dane.
 5. Przyjazność dla użytkownika: wybierz oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwością obsługi, aby zachęcić pracowników do korzystania z niego.

Brzmi interesująco? Dowiedz się więcej o rozwiązaniach no-code, automatyzacji i superapps w NAVIGATOR365!

Podsumowanie

Dobrze zaprojektowany obieg dokumentów jest niezbędny dla organizacji, aby skutecznie zarządzać dokumentami, usprawniać procesy i zwiększać produktywność. Zrozumienie elementów przepływu pracy DMS, związanych z nim kroków i korzyści, jakie oferuje, pozwala zoptymalizować praktyki zarządzania dokumentami. Rozważ wdrożenie narzędzi automatyzacji, takich jak NAVIGATOR365, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Wybierając oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów, priorytetowo traktuj personalizację, możliwości integracji, skalowalność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Dzięki dobrze zoptymalizowanemu obiegowi dokumentów organizacja może uwolnić pełny potencjał swojego systemu zarządzania dokumentami i poprawić ogólną wydajność operacyjną.

Rate this article

Become a partner